• เลือกหลักสูตรที่ต้องการเรียนจากตาราง หรือ เลือกวัน-เวลาที่ต้องการ
  • ติดต่อทำการจอง ผ่าน ไลน์ /อินบ๊อกซ์มาในเฟสบุ๊ค หรือโทรติดต่อกับทางโรงเรียน
  • ชำระเงินมัดจำตามที่โรงเรียนกำหนด
  • ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และคอร์สที่จองให้ทางโรงเรียนทราบ

**ในกรณีที่เลื่อนวันเรียน ต้องแจ้งทางโรงเรียนล่วงหน้า 3 วันค่ะ

หมายเลขบัญชี

product-img

ติดต่อเรา

คู่มือการเดินทาง

คู่มือการเดินทาง ครัวคุญทิพย์
คู่มือการเดินทาง ครัวคุญทิพย์
คู่มือการเดินทาง ครัวคุญทิพย์